محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک

محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک
محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک

 


مالیات نقل و انتقال املاک

مطابق با ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌‌باشد. چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌ بود. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ‌(59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.


معافیت های مالیات بر نقل و انتقال املاک

1- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت 10سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت‌ اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال‌ قطعی املاک معاف می ‌باشد.

2- هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق می‌­گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال املاک معاف خواهد بود.

3- املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی کشور نسبت به کل ‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به پنجاه درصد (50%) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات ‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح­‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت­ های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

4- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی (مبایعه نامه) معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث‌ شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد‌ شد مشروط بر این‌که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

5- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

6- املاکی که در اجرای ماده ‌(34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است.

7- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا 6 ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.


مودیان موضوع این فصل از ق.م.م مکلف­ اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس ‌آنها قرار می­‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ‌74 (املاک با عنوان دستدارمی) این قانون تا 30 روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا‌ آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

در مواردی‌که معاملات موضوع ماده ‌(52) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان ‌دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده ‌(187) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای ‌مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

در مواردی‌ که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال­ گیرنده مکلف است مراتب را ظرف 30 روز از ‌تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.


 سوالات متداول؟

ارزش معاملاتی املاک معادل چند درصد میانگین قیمتهای روز املاک می‌باشد؟

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان2 واحد درصد افزایش می­‌یابد تا زمانی­ که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

چنانچه پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود آیا مالیات قابل استرداد است؟

در مواردی‌که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تأیید‌ دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف 15روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی، مالیات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات­های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌ خواهد بود.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

آیا نقل و انتقال املاک با عنوان دستدارمی مشمول مالیات است؟

پاسخ؛ بله، در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است. چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌ باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می­‌گردد.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

آیا مستأجرین املاک اوقافی مشمول مالیات نقل و انتقال املاک می‌شوند؟

 از نظر مالیاتی مطابق با ماده 75 ق.م.م،  مستأجرین املاک اوقافی اعم از این­که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

در محاسبه مالیات مستأجرین املاک اوقافی تاریخ اجاره ملاک است یا تاریخ تملک ؟

در محاسبه مالیات مستأجرین املاک اوقافی، طبق تبصره 1 ماده 75 ق.م.م تاریخ اجاره به‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

مهلت مودیان جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حق واگذاری (سرقفلی) محل چقدر است؟

30 روز پس از انجام معامله

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

مهلت مودیان جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی املاک دستدارمی چقدر است؟

30 روز پس از انجام معامله

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

در صورت فروش ملک به مبلغی کمتر از ارزش معاملاتی، کدام ارزش منظور می گردد؟

 ارزش معاملاتی ملک 

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر

در صورت فروش ملک به دولت یا شهرداری به مبلغی کمتر از ارزش معاملاتی، کدام ارزش منظور می گردد؟

در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (59) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر
میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up