جدول حقوق کارگران 1402

حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 1402 چقدر است؟

حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 1402

حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 1402 نسبت به سال 1401 معادل 27% افزایش یافت.

 

اقلام حقوق سال 1399 سال 1400 سال 1401 سال 1402
حداقل دستمزد روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۳۹۳,۲۵۰ 1،769،428
حداقل دستمزد ماهانه ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳،۰۸۲،۸۴۰
مزد هر ساعت کاری 8۶,877 ۱۲۰,۷۵۹ ۱۹۰,۰۷5 241،395
حق مسکن ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ 6,500,000 ۹،۰۰۰،۰۰۰
بن خواربار 4,۰۰۰,۰۰۰ 6,000,000 8,500,000 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰
پایه سنوات 999,990 1,399,980 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (هر فرزند) ۱,۹۱۰,۰۴۲ ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰ 5،308،284

میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی

سال میزان افزایش به اضافه روزانه (ریال) نسبت به  دانلود بخشنامه
1402 21% 83،596 آخرین مزد سال 1401 دانلود بخشنامه سال 1402
1401 38% 171،722 آخرین مزد سال 1400 دانلود بخشنامه سال 1401
1400 26% 82،785 آخرین مزد سال 1399 دانلود بخشنامه سال 1400
1399 15% 30،338 آخرین مزد سال 1398 دانلود بخشنامه سال 1399
1398 13% 87،049 آخرین مزد سال 1397 دانلود بخشنامه سال 1398
میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [5] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up