آموزش تهیه صورتهای مالی تلفیقی

پس از پایان این دوره آموزشی شما براحتی قادر خواهید بود صورتهای مالی تلفیقی تهیه نمایید. پس با ما با یک دوره متفاوت آموزشی 100% تضمینی همراه باشید. در این دوره ما صورتهای مالی تلفیقی یک شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران را تهیه می‌کنیم. این دوره آموزشی بزودی آغاز خواهد شد. 

هیچ محصولی یافت نشد.