نرخ مالیات حقوق و معافیت مالیات حقوق سال 1403

نرخ مالیات حقوق و معافیت مالیات حقوق سال 1403

سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد سال 1403

در سال 1403، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي‏، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غير دولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، به شرح زير است:

 

سقف معافیت مالیاتی سالانه در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1,440,000,000) ریال تعیین می‌شود.

     نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1403 به شرح زیر می‌باشد:

 • نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1,440,000,000) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1,980,000,000) ریال، ده‌ درصد (10%)
 • نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1,980,000,000) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3,240,000,000) ریال، پانزده‌ درصد (15%)
 • نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (3,240,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4,800,000,000) ریال، بیست ‌درصد (20%)
 • نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون  (4,800,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

 

 

 

نرخ مالیات حقوق و معافیت مالیات حقوق سال 1402

سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد سال 1402

اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تعیین می‌شود.

 

     نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1402 به شرح زیر می‌باشد:

 • نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده‌ درصد (10%)
 • نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده‌ درصد (15%)
 • نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست ‌درصد (20%)
 • نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

نرخ مالیات حقوق و معافیت مالیات حقوق سال 1401

 

سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد سال 1401

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:

 • نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ده درصد (۱۰%)
 • نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، پانزده درصد(۱۵%)
 • نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، بیست درصد(۲۰%)
 • نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال به بالا، سی درصد(۳۰%)

 

 

بخشنامه حداقل حقوق سال 1402

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [13] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up