بخشنامه های مالیاتی

شماره: 200/1402/8

تاریخ: 1402/04/05

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل   

بدین وسیله متن مصوبه جلسه هشتاد و ششم شورای عالی هاهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی، برای اجراء و اقدام به شرح زیر، اعلام می شود;

«نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه ‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، دام زنده، جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، چای، لوزام مصرفی پزشکی و همچنین نرخ  اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک (1) درصد تعیین می‌گردد.

تبصره: اعتبار این مصوبه تا زمان تصویب لایحه ارسالی دولت در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»

                                                                                                محمدهادی سبحانیان

                                                                                                 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه های مالیاتی

شماره: 200/1402/8

تاریخ: 1402/04/05

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل   

بدین وسیله متن مصوبه جلسه هشتاد و ششم شورای عالی هاهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی، برای اجراء و اقدام به شرح زیر، اعلام می شود;

«نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه ‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، دام زنده، جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، چای، لوزام مصرفی پزشکی و همچنین نرخ  اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک (1) درصد تعیین می‌گردد.

تبصره: اعتبار این مصوبه تا زمان تصویب لایحه ارسالی دولت در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»

                                                                                                محمدهادی سبحانیان

                                                                                                 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

keyboard_arrow_up