1401 /06 /09 :تاریخ
شماره: 4145/الف/ 0

عرضه اولیه پخش رازی (درازی)

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت
پخش رازي (سهامی عام)به روش ثبت سفارش در نماد معاملاتی “درازي1”

با توجه به پذیرش سهام شرکت پخش رازي (سهامی عام) در بازار اول فرابورس ایران توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار
در تاریخ 03 /06 /1399 و به استناد بند 19 ماده 1 و ماده 8 مکرر «دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرابورس
ایران» به اطلاع میرساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامداران عمده به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه به سرمایه گذاران
واجد شرایط عرضه می شود

مشخصات عمومی عرضه اولیه پخش رازی (درازی)

تعداد کل سهام شرکت : 1،000،000،000 سهم
متعهدین عرضه: شرکت صنعتی کیمیدارو، شرکت جابرابن حیان و شرکت داروسازي اسوه
مشاور عرضه: شرکت کارگزاري بانک ملی
متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه نوین
بازارگردان: صندوق سرمایه گذاري اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

مشخصات عرضه به سرمایهگذاران واجد شرایط به روش ثبت سفارش

تعداد کل سهام قابل عرضه: 60،000،000 سهم معادل 6 درصد از کل سهام شرکت
تاریخ ثبت سفارش و تخصیص سهام: روز سهشنبه مورخ 06/15 /1401
دوره ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
حداکثر تعداد سهام قابل خریداري توسط هر کد معاملاتی: 3،000،000سهم
قیمت مبنا: 16،680ریال
دامنه قیمت در ثبت سفارش: از 14،345تا 19،015ریال

سایر موارد عرضه اولیه پخش رازی (درازی)

  • به استناد تبصره 4 ماده 3 دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
    ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاههاي معاملاتی (نامک ) امکان پذیر خواهد بود.
  • همچنین بر اساس ماده 6 مکرر 3 دستورالعمل مورداشاره “پنجاه درصد از سهام خریداري شده در روز عرضه اولیه توسط
    سرمایه گذاران واجد شرایط، تا 90 روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت . “
  • وفق تبصره 7 ماده 2 دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اوراق
    اختیار فروش تبعی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نخواهد شد.

با توجه به اینکه عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش ثبت سفارش انجام میشود، توجه به دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه
اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به منظور اطلاع از جزییات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش گیري
و نحوه انجام عرضه اولیه اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه، ضروري است. همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور
در امیدنامه و گزارش کارشناسی ارزش گذاري سهام شرکت در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به نشانی codal.ir
در دسترس علاقه مندان میباشد.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up