1401 /06 /09 :تاریخ
شماره: 4145/الف/ 0

عرضه اولیه گلدیران (گلدیرا)

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام)
به روش حراج در نماد معاملاتی “گلدیرا 1”

با توجه به پذیرش شرکت صنایع گلدیران (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار درتاریخ 21 /10 /1399 و به استناد بند 19 ماده 1 و ماده 8 مکرر «دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراقبهادار تهران و فرابورس ایران» به اطلاع میرساند؛ سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده به شرح مشخصات مندرج در این
اطلاعیه عرضه میشود.

مشخصات عمومی عرضه اولیه گلدیران (گلدیرا)

تعداد کل سهام شرکت : 3،800،000،000 سهم
متعهدین عرضه: شرکت گروه توسعه گلدیران
مشاور عرضه: شرکت کارگزاري تامین سرمایه نوین
متعهد خرید: شرکت تامین سرمایه نوین
بازارگردان: صندوق سرمایهگذاري اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش

مرحله اول عرضه: مشخصات عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج

تعداد کل سهام قابل عرضه: 228،000،000 سهم معادل 6 درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره سفارش گیري و عرضه: روز دوشنبه مورخ 14 /06 /1401
دوره سفارش گیري: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه
حداکثر تعداد سهام قابل خریداري توسط هر کد معاملاتی: 11،400،000 سهم
قیمت ارزشگذاري: مطابق با گزارش کارشناسی ارزشگذاري نهایی واقع در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) به نشانی
www.codal.ir
قیمت مبنا (کف قیمت): 4،500ریال

مرحله دوم: افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم

پس از کشف قیمت در مرحله اول عرضه اولیه به روش حراج تا آغاز مرحله دوم نماد معاملاتی ” گلدیرا” به منظور طی مراحل
افزایش سرمایه از محل صرف سهام و از طریق سلب حق تقدم متوقف خواهد بود. در مرحله دوم افزایش سرمایه به میزانی خواهد
بود که طی آن 14 درصد از سهام شرکت از طریق واگذاري حق تقدم هاي سلب شده به عموم عرضه میشود. لذا متقاضیان میبایست
آثار ناشی از افزایش سرمایه در می زان مالکیت خود پس از افزایش سرمایه و نیز توقف نماد معاملاتی براي این موضوع را مدنظر قرار
دهند.
1401 /06 /09 :تاریخ
شماره: 4145/الف/ 01

سایر موارد عرضه اولیه گلدیران (گلدیرا)

به استناد تبصره 4 ماده 3 دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاههاي معاملاتی (نامک ) امکانپذیر خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده 6 مکرر 3 دستورالعمل مورداشاره “پنجاه درصد از سهام خریداري شده در روز عرضه اولیه توسط
سرمایه گذاران واجد شرایط، تا 90 روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت . ”
وفق تبصره 7 ماده 2 دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اوراق
اختیار فروش تبعی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نخواهد شد.
با توجه به این موضوع که عرضه اولیه سهام شرکت مذکور به روش حراج انجام میشود، توجه به مفاد اصلاحات «دستورالعمل
پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مندرج در اطلاعیه شماره 3020/الف/00
مورخ 10/06 /1400 و مطالعه آن به منظور اطلاع از جز ئیات نحوه ثبت سفارش در دوره سفارش گیري و نحوه انجام عرضۀ اولیه
اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه، ضروري است. اطلاعات تکمیلی در خصوص شرکت مذکور در امیدنامه و گزارش
کارشناسی ارزشگذاري سهام شرکت، در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به نشانی codal.ir در دسترس
علاقه مندان میباشد.

میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [1] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up