قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ تصویب : 1398/07/21  مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی   تاریخ ابلاغ : 1398/08/11  شماره ابلاغیه : ۱۱۳/۶۲۸۹۷   

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

keyboard_arrow_up