محاسبه عیدی و مالیات عیدی در اکسل

آموزش نحوه محاسبه عیدی و مالیات عیدی در اکسل؛ در این جلسه آموزش حسابداری با اکسل فایل اکسلی ایجاد خواهیم کرد تا صرفاً با وارد کردن حقوق مزایای مأخذ محاسبات عیدی در فایل اکسل، میزان عیدی و مالیات عیدی هر پرسنل بطور خودکار و اتومات به لحظه محاسبه گردد.

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.خرید و دانلود آنی

null

دانلود آنی

بلافاصله بعد از پرداخت

حسابرس داخلی

علاقه‌مندان محصول

98 کاربر خندان

null

آموزش‌ حرفه‌ای و بروز

(سادگی در انتقال مفاهیم)

Practical online training

آموزش آنلاین

100% کاربردی

null

قیمت‌گذاری منصفانه

(به قیمت )

best quality

بالاترین کیفیت

تضمین کیفیت

محاسبه-عیدی-و-مالیات-عیدی

‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار –مصوب 1370/12/06‌

ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره های قانون عیدی و پاداش کارگران؛

1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

2- در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلافات قانون کار می‌باشد.

4- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای‌صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین مصوب 1359.4.23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1370.12.6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 


مفاد قانون کار که جهت منظور نمودن مأخذ محاسبه عیدی می بایست مد نظر قرار گیرد بشرح ذیل می‌باشد؛

ماده35 قانون کار- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1- منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره 3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنامحسوب نمی شود.


تبصره 12 قانون بودجه 1401 کل کشور – حقوق و دستمزد

جزء 5 بند الف ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:

۱ـ ۵ ـ نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، ده درصد (۱۰%)

۲ـ ۵ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، پانزده درصد(۱۵%)

۳ـ ۵ ـ نسبت به مازاد سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال، بیست درصد(۲۰%)

4ـ ۵ ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا سی درصد(3۰%)

 


نحوه صدور سند حسابداری شناسایی مبلغ عیدی و مالیات عیدی در دفاتر شرکت بصورت زیر می باشد. 

 

                                          هزینه حقوق و دستمزد / هزینه عیدی و پاداش            **************

                                            سایر حسابهای پرداختنی / عیدی و پاداش پرداختنی               **************

                                            سایر حسابهای پرداختنی / مالیات عیدی پرداختنی                 **************

نحوه صدور سند حسابداری پرداخت مبلغ عیدی و مالیات عیدی در دفاتر شرکت به صورت زیر می باشد.

 

                                           سایر حسابهای پرداختنی / عیدی و پاداش پرداختنی               **************

                                           سایر حسابهای پرداختنی / مالیات عیدی پرداختنی                 **************

                                               موجــودی نقد و بانک / بانکهــای ریالی                   **************

 


محاسبه عیدی و مالیات عیدی در اکسل


keyboard_arrow_up

گردونه تخفیف

مشخصات خود را برای چرخاندن گردونه وارد کنید

کد تخفیف به ایمیل شما ارسال خواهد شد

چرخش گردونه
با قوانین و مقررات موافقم