آموزش کدال

آموزش کدال: صورت های مالی در چه مقاطعی در سایت کدال منتشر می شود؟ افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی در چند مرحله انجام می‌شود؟ مراحل آن را می‌دانید؟ پیشنهاد هیأت مدیره شرکتها در خصوص افزایش سرمایه در چه زمانی منتشر می‌شود؟

در حال نمایش یک نتیجه

keyboard_arrow_up