سرانه خرید و فروش حقیقی چیست؟

سرانه خرید و فروش حقیقی چیست؟

مقدمه ای کوتاه در خصوص سرانه خرید و فروش حقیقی چیست؟

در این مقاله آموزشی قصد داریم نکات مهم مورد نیاز در خصوص سرانه خرید و فروش حقیقی و نیز قدرت خریدار به فروشنده حقیقی رو بررسی کنیم و به سوالات مطروحه ذیل پاسخ خواهیم داد.

داده های مربوطه چگونه استخراج می شود؟ منظور از فیلتر سرانه خرید و فروش حقیقی و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی چیست؟ آیا می توان با استفاده از داده های مربوط به سرانه خرید و فروش حقیقی تصمیم به خرید یا فروش سهم کرد یا خیر ؟

آیا اساساً این داده ها قابلیت اتکا دارند؟ تا چه میزان می توان از آن جهت تصمیم گیری در خرید و فروش سهام استفاده کرد؟

سرانه خرید و فروش حقیقی چیست؟

در ابتدا ما باید بدانیم که سرانه چیست؟ بعد از آن باید بدانیم سرانه خرید و همینطور سرانه فروش به چه معناست؟ بعد از آگاهی و شناخت موارد ذکر شده می پردازیم به طور دقیقی سرانه خرید و فروش حقیقی رو مورد بررسی قرار می دهیم.

منظور از سرانه چیست؟

 قبل از هر چیز لازم است تا بدانیم که معنی سرانه (Per capita) چیست؟ در واقع سرانه به معنای به ازای هر فرد می باشد. واژه سرانه در مباحث اقتصادی و آماری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور آشنایی بیشتر شما عزیزان با واژه سرانه، موارد ذیل بطور نمونه ذکر می شود؛

  • سرانه مطالعه در ایران: یعنی هر فرد ایرانی بطور متوسط روزانه چند ساعت مطالعه می کند.
  • درآمد سرانه ایران: معنای ساده آن اینست که به ازای هر نفر ایرانی چقدر درآمد حاصل می شود.

اما سرانه خرید و فروش سهام چیست؟

حال که با مفهوم سرانه آشنا شدیم. برای اینکه در یک روز معاملاتی، سرانه خرید سهام یک نماد خاص در بازار بورس را محاسبه کنیم. کافیه که بدانیم کل سهام معامله شده (حجم معاملات) شامل چه تعداد برگه سهام است و اینکه تعداد خریداران و فروشندگان چند شخص می باشند. بعد از آن از تقسیم کل سهام معامله شده بر تعداد خریداران و فروشندگان سرانه خرید و فروش بدست می آید. در واقع نتیجه حاصله نشان دهنده این است، که هر سهامدار بطور میانگین چه میزان سهام خریداری کرده و چه میزان بفروش رسانده است.

و اینکه سرانه خرید و فروش “حقیقی” چیست؟

در بازار بورس معامله گران به دو دسته حقیقی و حقوقی تفکیک می شوند. معامله‌گران حقیقی من و شما هستیم و معامله‌گران حقوقی شرکتها، صندوق ها و سازمان‌ها هستند. بررسی روند قیمتی سهام و نیز شاخص کل و هموزن در گذشته بیانگر این مطلب است که روندهای صعودی عمدتاً با خرید سهام توسط حقیقی‌ها و فروش حقوقی‌ها شکل می گیرد. به همین دلیل معامله‌گران بطور روزانه رفتار معاملاتی حقیقی‌های بازار را رصد و مورد بررسی قرار می‌دهند. در ادامه با ذکر مثال به توضیح نحوه محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی می پردازیم.

سرانه خرید و فروش حقیقی چیست؟

محاسبه سرانه خرید حقیقی:

فرض کنید حجم معاملات سهام یک شرکتی در یک روز معاملاتی معادل 1،000،000 برگه سهم بوده و تعداد 100 شخص حقیقی، آن  را خریداری کردند. با توجه به مفروضات ارایه شده، مطلوب است محاسبه سرانه خرید حقیقی؛

10،000 = 100 ÷ 1،000،000 ⇒ سرانه خرید حقیقی              تعداد خریداران حقیقی ÷ حجم خرید حقیقی ⇒ سرانه خرید حقیقی

نتیجه حاصله نشان دهنده این موضوع هست که سرانه خرید هر فرد حقیقی برابر است با 10،000 برگه سهم. به بیانی دیگه یعنی هر سهامدار حقیقی بطور متوسط معادل 10،000 برگه سهم آن شرکت را خریداری کرده است.

محاسبه سرانه فروش حقیقی:

با در نظر گرفتن مثال قبل فرض کنید همان 1،000،000 برگه سهام معامله شده، توسط 200 شخص حقیقی به فروش رفته است. با توجه به موارد ذکر شده، مطلوب است محاسبه سرانه فروش حقیقی؛

5،000 = 200 ÷ 1،000،000 ⇒ سرانه فروش حقیقی              تعداد فروشنده حقیقی ÷ حجم فروش حقیقی ⇒ سرانه فروش حقیقی

همانگونه که مشخص هست سرانه فروش هر فرد حقیقی معادل 5،000 برگه سهم است. در ادامه با توجه به مفروضات قید شده در مثال فوق توضیحات مربوط به  قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی و نحوه محاسبه آن تقدیم حضور شما کاربران عزیز می‌گردد.

قدرت خریدار به فروشنده حقیقی چیست؟

این موضوع را به ذکر مثالی خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. فرض کنید در یکی از مناطق تهران، 10 شخص حقیقی اقدام به خرید 1،000 واحد مسکونی از 1،000 نفر فروشنده حقیقی می‌کنند. خب به نظر شما خریداران واحدهای مسکونی قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان؟ پاسخ به این سوال کاملاً واضح است خریداران قدرتی به مراتب بیشتر از فروشندگان دارند. چرا؟

به این دلیل که ؛

هر فرد حقیقی به طور متوسط قدرت خرید 100 واحد دارد و در مقابل قدرت فروش هر فرد حقیقی برابر با یک واحد مسکونی می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر چه تعداد یک طرف معامله کمتر باشد قدرت آن طرف معامله بیشتر است. در این مثال فرض بر این بود که تمامی معامله‌گران اشخاص حقیقی هستند. بنابراین صرفاً با مقایسه تعداد خریداران و فروشندگان می‌توان متوجه شد که کدام طرف معامله قوی‌تر از طرف مقابل هست.

اما در بازار بورس همانطور که قبلاً عرض شد علاوه بر اشخاص حقیقی معامله‌گران دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی نیز اقدام به معامله سهام می‌کنند. بنابراین به منظور محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی علاوه بر اهمیت تعداد خریداران حقیقی، میزان یا حجم خرید سهام حقیقی‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. جهت ارایه توضیح دقیق‌تر با ذکر مثالی این مورد را توضیح خواهم داد.

خب میرسیم به نحوه محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

در این بخش با در نظر گرفتن مفروضات ذکر شده در مثال مربوط به محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی اقدام به محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی خواهیم کرد. همانطور که در پاسخ مثال فوق مشخص است که سرانه خرید هر شخص حقیقی برابر با 10،000 برگه سهم و سرانه فروش هر فرد حقیقی معادل 5،000 برگه سهم می‌باشد. جهت محاسبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی کافیست بصورت ذیل، سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم کنیم. نتیجه‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود همان قدرت خریدار به فروشنده حقیقی است.

محاسبات ؛

2 =   5،000 ÷ 10،000   ⇒  قدرت خریدار به فروشنده حقیقی                قدرت خریدار به فروشنده حقیقی = سرانه فروش ÷ سرانه خرید

مفهوم نتیجه بدست آمده این است که قدرت خریداران حقیقی 2 برابر فروشندگان حقیقی می‌باشد. هر چه نتیجه حاصله بزرگتر از 1 باشد. قدرت خریداران به همان نسبت بالاتر از فروشندگان می‌باشد و بالعکس؛

قدرت خریداران حقیقی و فروشندگان حقیقی بـرابـر است       ;آنگاه           1 = قدرت خریدار حقیقـی به فروشنده حقیقـی :چنانچــه

قدرت خریداران حقیقی بیشتر از فروشندگان حقیقی است       ;آنگاه           1 <  قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی :درصورتیکه

قدرت خریداران حقیقی کمتـر از فروشندگان حقیقی است       ;آنگاه           1 >  قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقـی :و اگـــــر

 

 

آموزش ورود و خروج پول حقیقی

مثال از نحوه محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت خریدار به فروشنده حقیقی: 

برای مشاهده اطلاعات معاملاتی مرتبط با حقیقی‌ها و حقوقی‌های نمادهای مختلف بازار کافیست وارد صفحه هر نماد در سایت tsetmc بشیم. بعد از ورود به صفحه مربوط به نماد مورد نظرمان، در بخش بالا و سمت چپ بخشی وجود دارد که خرید و فروش‌های حقیقی ها و حقوقی ها به تفکیک تعداد و حجم معاملات قابل مشاهده می‌باشد. جهت محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی و متعاقباً محاسبه قدرت خریدار حقیقی بصورت ذیل عمل می‌کنیم. در ادامه با استفاده از اعداد و ارقام درج شده در تصویر نسبت محاسبات مربوطه را انجام می دهیم.

19،960 =  1،456 ÷  29،063،000   ⇒   سـرانه خرید حقیقی  (1

24،977 =  1،089 ÷  27،200،000   ⇒   سرانه فروش حقیقی  (2

0.8 = 24،977 ÷ 19،960   ⇒  قدرت خریدار حقیقی  (3

 

نتیجه؛ سرانه خرید هر فرد حقیقی معادل 19،960 برگه سهم و سرانه فروش هر فرد حقیقی معادل 24،977 برگه سهم و قدرت خریدار به فروشنده حقیقی معادل 0.8 می‌باشد. همچنین حرف M درج شده در جلوی اعداد در سایت tsetmc بیانگر میلیون می‌باشد.

نسبت قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی در نماد مورد بررسی ما کمتر از عدد یک هست (0/8). بنابراین می‌توان اینگونه اظهار نظر کرد که قدرت خریداران حقیقی ضعیف‌تر از فروشندگان حقیقی است و یا به بیانی دیگر قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی می‌باشد.

نحوه محاسبه مبلغ ریالی سرانه خرید و فروش حقیقی

شایان ذکر است، چنانچه بخواهیم مبلغ ریالی سرانه خرید و فروش حقیقی رو محاسبه کنیم. کافیست سرانه خرید و فروش حجمی محاسبه شده در بخش بالا را در قیمت پایانی سهم ضرب کنیم. از این طریق مبلغ سرانه خرید و فروش حقیقی بدست می‌آید. در واقع نتیجه حاصله نشان دهنده این مطلب خواهد بود  میانگین خرید و فروش هر شخص حقیقی معادل چه مبلغی می باشد.

 

 

نکته بسیار مهم

در انتخاب سهام مناسب مستعد رشد عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد

معامله سهام صرفاً با بررسی سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار به فروشنده حقیقی با ریسک بالا همراه خواهد بود.

ورود و خروج پول حقیقی چیست؟

بعد از اتمام مطالعه مقاله حاضر به شما پیشنهاد می کنیم مقاله ورود و خروج پول حقیقی را نیز مطالعه نمایید.

ورود و خروج پول حقیقی چیست؟

 

 

 

جهت مشاهده دوره فوق پیشرفته تابلو خوانی و فیلتر نویسی در بورس روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

 

 

میانگین رتبه:[4.6] تعداد رأی: [38] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up